De Parelkwis is klaar, de boeken zijn ingeleverd. tijd voor de antwoorden.

Download nu het antwoordboek

Enkele aanpassingen t.o.v. het antwoordenboek

  • Hoofdstuk Jeugd, vraag 64: De onderste antwoorden zijn omgewisselt.
  • Hoofdstuk sport en spel, vraag 78: Rugby en American football bal zijn beide goed (verschil is te klein om uit de foto af te leiden)