In deze mail een aantal belangrijke zaken.

LEES DEZE MAIL GOED, EN ZORG DAT DEZE INFORMATIE BIJ ALLE TEAMLEDEN TERECHT KOMT.

 1. BELANGRIJK: Meerdere locaties voor de Parelkwis zijn alleen toegankelijk met een geldig coronatoegangsbewijs (via de coronacheck app)
 2. In vragenboek zijn een aantal dingen gewijzigd na het drukken:
  1. In de regels stond dat de teamvlag moet worden ingeleverd, dat hoeft niet (hiervoor zijn geen punten te verdienen.) 
  2. De locatie van de geheime opdracht is verplaatst naar wijkcentrum de Waterhoef. In het vragen boek staat de Tiliander genoemd
  3. Op pagina 13 van het boek bij vraag 1 en 2 is een deel weggevallen, maak deze pagina op het losse inleg vel.
  4. Bij vraag 20 staat A t/m J, waar 1 t/m 10 bedoeld word.
 3. Houd de facebookpagina van de Parelkwis en www.parelkwis.nl in de gaten, altijd kan er aanvullende spel informatie komen

 

Toelichting punt 1

25 september is de eerste dag dat deze verplichting ook geld voor horeca gelegenheden, daarnaast gold deze al voor evenementen. Hier moet de parelkwis zich ook aan houden. Dit betekent dat voor sommige delen van de Parelkwis een dergelijke check noodzakelijk is.

Ook willen wij de teams erop wijzen dat afhankelijk van de gekozen locatie voor het uitvoeren van de Parelkwis deze alleen toegankelijk kan zijn met een geldig coronatoegangsbewijs. Dat hangt  af van de gekozen locatie. De beheerder van de locatie is hiervoor verantwoordelijk.